Follow

Facebook begynner å drive meg litt på nervene, så nå testes Mastodon som federasjonsplattform...

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Localecho.net - Mastodon

Personal Mastodon instance for Kenneth Aalberg.